Werkwijze

Centraal in onze aanpak staat het bouwen aan een community van fietsers door gedragsbeïnvloeding. Via fietsambassadeurs, campagnes, gebiedspromotie en beloningssystemen voor fietsers verleiden we de doelgroep vaker de fiets te pakken.
Door gelijktijdig te investeren in de kwaliteit, veiligheid en belevingswaarde van de fietsroutes werken we aan slim reizen, meer genieten en verdienen.

Shares
Share This