Partners

Binnen de Fietscoalitie SmartCity zijn klein en groot samen sterker. Aan de basis van De FietsCoalitie staan de innovatieve ondernemers van Ring-Ring, Count & Create en BRIGHT UP samen met TNO, Amsterdam Smart City en Havenbedrijf Amsterdam. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Stadsregio Amsterdam en de Gemeente Zaanstad zijn onze eerste grote partners.

De frisse combinatie van klein en groot maakt de Fietscoalitie tot een betrouwbare partij. Een partner die de innovatiekracht en energie van kleine, vaak jonge, bedrijven combineert met de brede kennis en ervaring van kennisinstellingen, grote ondernemingen en overheden.

Count en create
Port of Amsterdam
BRIGHT UP
TNO
ring ring

Onder fietsstimulering lees je per maatregel hoe we onze samenwerking in de Noordwestrand van Amsterdam vormgeven.

Ring-Ring

Ring-Ring stimuleert het gebruik van de fiets op een spannende en eigentijdse manier. De Ring-Ring app beloont fietsers per gereden kilometer, onder andere met korting bij diverse ondernemers. De app herkent automatisch het gebruik van de fiets. Van gebruikstijden en -dagen, tot afstanden en routes. Zo wordt heel smart meetbaar of we onze doelstellingen bereiken. Goed voorbeeld doet volgen.

Count & Create

De innovatieve business case van de Fietscoalitie is ontwikkeld door Count & Create. Het bedrijf richt zich als strategisch adviseur op de zakelijke kanten van de Fietscoalitie, van ministerie tot ondernemers. De business case van Count & Create vormt een belangrijke basis voor een potentieel succes in fietsstimulering bij werkgevers en werknemers.

BRIGHT UP

BRIGHT UP maakt gebieden aantrekkelijker met creatieve ingrepen van diverse kunstenaars en programmering. Hiermee genereert zij extra aandacht, publiek en omzet voor een gebied. Binnen de Fietscoalitie is BRIGHT UP verantwoordelijk voor het verbeteren van de fietsbeleving en de gebiedspromotie. Daarnaast verzorgt BRIGHT UP het operationeel management en de contacten met stakeholders in het gebied.

Havenbedrijf Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam wil een van de meest duurzame havens van Europa worden met aandacht voor mens en milieu. De Fietscoalitie past bij deze ambitie. Fietsstimulering is nodig om de druk op knelpuntlocaties te verminderen en de groei in het gebied te faciliteren. En, fietsende werknemers zijn gezondere werknemers.

TNO

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO zet zich in voor de leefbaarheid in steden. In dit project ontwikkelt TNO hiertoe het smart cycling platform dat fietsverplaatsingen inzichtelijk maakt door verwerking van diverse (fiets)databronnen. Het smart cycling platform geeft inzicht in het gedrag en de behoeften van fietsers en is daarmee essentieel voor de (verdere) ontwikkeling van fietsinformatiediensten.

Overheden

De Fietscoalitie Smart City sluit aan bij de ambities van de Gemeente Zaanstad en de Stadsregio Amsterdam waar het gaat om het stimuleren van woon-werkverkeer per fiets en het reduceren van files. Dankzij het beschikbaar komen en de verwerking van real-time fietsdata vergaren we binnen de Fietscoalitie meer kennis over fietsbewegingen in de regio. Met deze kennis leren we wat nodig is om mensen te stimuleren tot duurzame mobiliteitskeuzes.

Port of Amsterdam
Count en create
TNO
BRIGHT UP
Amsmarterdam city
ring ring
Rijkswaterstaat
vervoersregio Amsterdam
ZNSTD

Shares
Share This