Infrastructuur

De Fietscoalitie Smart City investeert in vijf deelgebieden binnen Westpoort in de aanleg van ”missing links” in de verder goede fietsinfrastructuur. De investeringen zorgen voor snellere en betere verbindingen en vergroten de aantrekkelijkheid van de fietsroutes. Uitvoerder is het Havenbedrijf Amsterdam.

De meeste maatregelen worden al in 2015 gerealiseerd zodat fietsers meteen profiteren.

 • Minervahaven:
  Door de aanleg van 400 meter verbindend fietspad verkorten we de fietsroute voor fietsers uit Amsterdam (Nieuw-) West naar het creatieve bedrijfsgebied Minervahaven.
 • Petroleumhavengebied:
  Verbinding van het Petroleumhavengebied met de hoofdroute Amsterdam-Zaanstad langs de Nieuwe Hemweg, zodat een directe, kortere fietsroute ontstaat.
 • Basisweg:
  Door de aanleg van een fietspad langs de Parallelweg worden de bedrijven voor fietsers veilig ontsloten en ontstaat een snellere verbinding.
 • Westhavenweg-West
  Aanleg van een fietspad op de Rhodosweg die toegang geeft tot diverse bedrijfsterreinen.
 • Vervoerscentrum
  Dankzij de aanleg van een volwaardig vrijliggend fietspad langs de Gyroscoopweg worden de bedrijven veilig bereikbaar.

Overige maatregelen fietsinfra:

 • Een nieuwe wachtvoorziening met informatiepunt bij de aanlanding van de Hempont veraangenaamt het wachten bij slecht weer en informeert (nieuwe) fietsers duidelijk over de vaartijden.
 • Uitbreiding veilige fietsenstalling in openbaar gebied van de Minervahaven.

Meer weten over onze fietsinfraprojecten?

Contact Button FC SmartCity

Shares
Share This