Gebiedsscan

De Fietscoalitie Smart City ondersteunt overheden en bedrijven bij het stimuleren van fietsgebruik. Op basis van beschikbare kennis bij overheden en gebiedsscans door specialisten en TNO worden de auto- en fietsbewegingen in het gebied geanalyseerd. Zo wordt zichtbaar waar de grootste uitdagingen en kansen liggen voor het stimuleren van woon-werkverkeer per fiets op afstanden tot 15 km. Vervolgens scannen wij veelgebruikte routes op knelpunten, verbetermogelijkheden en potenties voor het verhogen van de fietsbeleving. Op basis van de gebiedsscan maken we een uitvoeringsplan met concrete maatregelen voor het veiliger, prettiger en aantrekkelijker maken van fietsen in het gebied.

Voor de Noordwestzijde van de metropoolregio Amsterdam, waar wij nu aan de slag gaan, is al een gebiedsanalyse uitgevoerd van Westpoort en Zaanstad die informatie geeft over:

 • vervoersstromen
  • omvang en samenstelling woon-werkverkeer
  • % vertraagde ritten in spits
 • OV-bereikbaarheid
 • omvang doelgroepen fietsstimulering
 • missing links en verbeterpunten fietsroutes

De komende periode verdiepen we deze scan met:

 • verbeterpunten fietsroutes in Zaanstad
 • verbeterpunten veiligheidsbeleving fietsroutes
 • bekendheid en waardering van fietsroutes
 • kwaliteit bewegwijzering fietsroutes

Contact Button FC SmartCity

Shares
Share This