Business case

Business case

De start

Het zaadje voor de business case van de Fietscoalitie SmartCity werd geplant tijdens een brainstormsessie op initiatief van het Innovatieplatform Amsterdam Smart City en Beter Benutten Noord Holland. Speerpunt binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is het stimuleren van het fietsen. Onderwerp van de brainstorm was de ontwikkeling van een innovatieve aanpak voor het beter benutten van de aanwezige fietsinfrastructuur buiten de ring van Amsterdam. Een uitdaging waar de initiatiefnemers van de Fietscoalitie SmartCity graag tijd, denkkracht en energie in investeerden.

De samenwerking tussen grote partijen als het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Havenbedrijf Amsterdam, de gemeenten Zaanstad en Amsterdam en TNO en kleine innovatieve ondernemers van BRIGHT UP, Count & Create en Ring-Ring, bleek effectief. In maart 2015, na een jaar hard werken, was de aanpak uitgeschreven en goedgekeurd door het ministerie. De aanpak is inmiddels onderdeel van het programma Beter Benutten Vervolg van het ministerie.

Binnen de metropoolregio Amsterdam werkt de Fietscoalitie SmartCity nu vooral aan maatregelen voor fietsstimulering in de Noordwestzijde van Amsterdam en Zaanstad. En wat ons betreft is dit nog maar de start.

Uitgangspunten

De Fietscoalitie SmartCity biedt een aanpak voor fietsstimulering die:

  • aantoonbaar aansluit bij de geconstateerde knelpunten uit de mobiliteitsscan van de Stadsregio Amsterdam
  • aantoonbaar aansluit bij de doelgroep: automobilisten op vertraagde ritten tijdens ochtend-, en avondspits
  • structureel is, dus ook doorwerkt na de subsidieperiode
  • co-financiering vindt vanuit het bedrijfsleven  (minimaal 50%)
  • kopieërbaar en opschaalbaar is

Innovatieve samenwerking en business case

Een belangrijke pijler van ons businessmodel is de slimme koppeling van tijd, energie, denkkracht en geld van de partners. Door slimmer samen te werken financieren we de hoge aanloopkosten van concept- en technologie-ontwikkeling.

Essentieel voor de ontwikkeling van de business case was de bereidheid van alle partners om in het aanloopjaar voor eigen risico tijd te investeren in het project. Deze ondernemende houding maakte het mogelijk de aanloopkosten te financieren en, nadat de subsidiegelden beschikbaar kwamen, gelijk te starten met de uitvoering van concrete projecten.

De partners Havenbedrijf Amsterdam en TNO maakten in aanvulling op de subsidie vanuit het ministerie geld vrij om de deelprojecten te financieren. De partners BRIGHT UP, Count & Create en Ring-Ring investeren door hun tijdsinzet in het aanloopjaar voor eigen rekening te nemen en door een korting te geven op hun tarieven tijdens de projectperiode.

De vernieuwende samenwerking tussen de kleine zelfstandigen van de Fietscoalitie en het ministerie heeft nu al geresulteerd in een aantal verrassende oplossingen. Zo is de begroting sluitend gemaakt door investeringen van individuele werknemers in fietsen, e-bikes en e-scooters  op te nemen als investering door private partijen in de projectaanpak. Een innovatieve oplossing met mogelijk landelijke impact, die na intensief overleg door het MT van het ministerie is goedgekeurd.

Ambities

De aanpak van de Fietscoalitie SmartCity start in de metropoolregio Amsterdam en Zaanstad. En daar blijft het niet bij. Met een aanpak die kopieërbaar en opschaalbaar is naar andere steden en regio’s, en met partners die (digitaal) samenwerken vanuit verschillende steden in binnen-, en buitenland, zien wij goede mogelijkheden voor groei. Onze ambitie is dan ook de komende jaren meer gemeenten, regio’s en werkgevers te laten profiteren van de nieuwe diensten die we ontwikkelen en ook na afloop van het project beschikbaar blijven. Interesse in samenwerking? We gaan graag met je in gesprek.

Shares
Share This