Ambitie

De ambitie vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het Vervolg programma Beter Benutten.

Het meerjarig rijksprogramma Beter Benutten is gericht op efficiënt gebruik en optimale benutting van alle beschikbare Infrastructuur. In plaats van het op traditionele wijze investeren in grootschalige infrastructuur wordt gepoogd om op innovatieve manier de bereikbaarheid te verbeteren. Het bestrijden van de congestie is daarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, regionale overheden en bedrijfsleven. De ambitie van het Vervolg-programma Beter Benutten (2015-2017) is om de komende jaren de reistijd op de trajecten met de grootste vertragingen binnen de Metropoolregio Amsterdam met 10% te verminderen. (bron Stadsregio MRA)

Vanuit deze ambitie is de Fietscoalitie SmartCity ontstaan.

De Fietscoalitie SmartCity inspireert mensen tot duurzame mobiliteitskeuzes. Met name woon-werkverkeer per fiets.

Samen met lokale partijen werken we aan meer fietsers en minder files. We starten aan de Noordwestkant  van Amsterdam. Daar stimuleren we reizigers van en naar Sloterdijk en Zaanstad vaker de fiets te pakken voor woon-werkritten tot 15 kilometer. Dankzij onze gebiedsgerichte aanpak en beloningen wordt de reis tussen huis en werk slimmer, leuker en lucratiever. Onze integrale benadering biedt kansen het aantal zwaar vertraagde woon-werkritten in deze regio met 10% te reduceren in nog geen drie jaar tijd.

En onze ambities gaan verder. Onze aanpak is daarom ook inzetbaar op andere knelpunten in de regio, nationaal en zelfs internationaal. Meedoen?

Contact Button FC SmartCity

 

Shares
Share This