Fietsstimulering

Ring-Ring

Visie

Ambitie is de ontwikkeling van een snelgroeiende enthousiaste community van fietsambassadeurs. Met de Ring-Ring app verleiden we automobilisten met een woon-werkafstand tot 15 km vaker gebruik te maken van de fiets voor woon-werkverkeer.  Fietsen wordt aantrekkelijk doordat fietsers via de app punten verdienen per gefietste kilometer. Met de verdiende punten kunnen fietsers lokale projecten sponsoren of  korting krijgen bij lokale ondernemers.

meer over Slim Reizen 

Infrastructuur

Visie

De Fietscoalitie Smart City investeert in vijf deelgebieden binnen Westpoort in de aanleg van ”missing links” in de verder goede fietsinfrastructuur. De investeringen zorgen voor snellere en betere verbindingen en vergroten de aantrekkelijkheid van de fietsroutes. Uitvoerder is het Havenbedrijf Amsterdam.

De meeste maatregelen worden al in 2015 gerealiseerd zodat fietsers meteen profiteren van de verbeterde infrastructuur.

 

Gebiedspromotie

Visie

Via gebiedspromotie ontwikkelen wij Westpoort tot een gebied met een sterk en herkenbaar imago en aantrekkelijke fietsroutes. Met onze uitingen bereiken we 75% van de werknemers in het gebied die op fietsafstand van het werk wonen.

Projecten Gebiedspromotie

Data & Diensten

Visie

De informatie over fietsbewegingen die we via de Ring-Ring app ophalen, zetten we in om fietsers in het gebied nog beter te faciliteren en het fietsplezier te vergroten.

Via het Smart Cycling Platform (in ontwikkeling) en de website en app van Ring-Ring delen we informatie over de fietsbewegingen in het gebied. Onze Smart Cycling monitor geeft inzicht in herkomst en bestemming van deelnemers, routes, gebruikstijden, fietssnelheden en specifieke knelpunten voor fietsers.

Op basis van de informatie over de fietsbewegingen in het gebied doen we voorstellen voor routeoptimalisatie en aanvullende diensten. Via een gedragsanalyse meten we het effect van deze interventies bij verschillende groepen fietsers. Zo leren we wat, wanneer, bij welke doelgroep, werkt.  Vanzelfsprekend is deze kennis over fietsgedrag en de gevoeligheid van fietsers voor interventies daarna breder inzetbaar.

Projecten

 

Werkgevers

Visie

Het is algemeen bekend dat investeren in bewegen loont. Uit onderzoek van TNO in opdracht van het Ministerie van VWS blijkt dat regelmatig fietsen leidt tot een lager ziekteverzuim.

Wil je als bedrijf investeren in je personeel? En zetten jullie je in voor een duurzaam en gezond werkklimaat?  Dan is de Fietscoalitie Smart City jullie partner.

Samen kijken we hoe we binnen jouw bedrijf met een aantal concrete maatregelen meer mensen op de fiets kunnen krijgen. Zo zorgen we ervoor dat jullie profiteren van gezonde medewerkers die met de fiets slim reizen, meer genieten en lekker verdienen.

Projecten

 

Shares
Share This

Share this post with your friends!