Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Dit neemt niet weg dat informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden kan bevatten.

Beslissingen die gebruiker van de website maakt op basis van de aangeboden informatie – hieronder wordt ook begrepen informatie verstrekt door derden en informatie als aangetroffen op hyperlinks naar derden – zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Wij sluiten dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/ of informatie die via deze website is verkregen.

Beeld

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website te achterhalen. Wie meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, vragen wij contact met ons op te nemen

Suggesties voor locaties die een plek op deze website verdienen zijn vanzelfsprekend zeer welkom.

Shares
Share This

Share this post with your friends!